Since BassCollect is located in Denmark, we adhere to Danish legislation. A Cookies & Privacy Policy therefore must be in Danish. But we have an English version below as well.

 


 

Privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookie kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

 

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@basscollect.com. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

BassCollect
Østervangsvej 15 A
9000 Aalborg
Telefon: +45 2083 4247
Email: info@basscollect.com

 


Privacy Policy

Introduction
When you visit this website, certain informations are collected to adjust and improve the content shows to you. If you donot wish these informations to be collected, simply delete your the cookies in your browser and avoid using this website.

 

Cookies
This website uses ”cookies”, which is a text file stored to your computer, mobile device or similar with the purpose of recognizing settings and collect statistics. Cookies can not contain malicious code such as viruses. Further, it is possible to delete and/or block cookies. If you delete cookies, the website may not be functioning ideally and there may be content you can not gain access to.

 

Personal informations
Personal informations include anything that in any way shape or form can lead back to you. When you visit our website, such informations are collected. This happens when you e.g. browse the website, sign up for a newsletter, participate in competitions, register as a user or purchase items.

Typically, we collect and handle the following types of informations: A unique ID and technical informations about your computer, tablet or phone, your IP address, location and which pages you visit. Further, if you decide to actively submit additional informations such as name, e-mail, address and payment details, these are collected as well. This would typically be in connection with registering a user account or purchasing an item.

 

Security
We have taken the technical and organizational precautions necessary to prevent your details to be deleted, made public, lost degraded, misused, become known to a third party or otherwise be used in conflict with any legislation by accident or by illegal force.

 

Purpose
The informations are used to identify you as a user and register your purchases and payments, as well as to be able to deliver the services you have demanded – e.g. receiving a newsletter. Further, we use the informations to optimize our services and the content of the website.

 

Period of Storage
Your informations are stored in the amount of time allowed by the legislation within this field, and we delete them when they are no longer needed. The period varies based on the nature of the informations and the reason for collecting them. Therefore, it is not possible to point out an exact time frame for when the data is being deleted.

 

Redistribution of Informations
Data regarding your use if this website location, sex and age, etc. may be passed on to a thrid party to the degree they are known. This would typically be to keep track of ‘big data’ in Google Analytics.

Sensitive information such as name, phone, email, etc. will only be redistributed with your written permission.

 

Complaints
You have the right to know which informations we collect and store about you. Further, at any time you can file a complaint against these informations being used. If you have given consent that we may use the information at an earlier point, you can retract this consent. If the informations collected about you, you can demand these to be deleted. To do so, please contact: info@basscollect.com.

 

Publisher
This webste is made and owned by:

BassCollect
Østervangsvej 15 A
9000 Aalborg
Telefon: +45 2083 4247
Email: info@basscollect.com